КОРИСНИЧКИ СЕРВИС – РЕКЛАМАЦИЈЕ

ПРИМЕДБЕ И РЕКЛАМАЦИЈЕ
Жалбе, рекламације и примедбе потрошачи могу изјавити:

1. слањем на електронску адресу info@otadzbina.rs

2. на број телефона 065/43210-23 у периоду од 08 до 16 часова сваког радног дана,

3. редовном поштом или курирском службом на адресу – Horus Wear doo, Краља Милана 22-24, 11000 Београд – Стари град, Република Србија.

Продавац ће у року од једног радног дана по пријему рекламације у малопродајни објекат, писменим или усменим путем потврдити Потрошачу да је рекламација примљена. У року од 8 дана од дана пријема рекламације, продавац ће писаним или електронским путем обавестити потрошача о одлуци (прихваћена или одбијена примедба потрошача у вези са саобразношћу артикла) у вези са рекламираним артиклом, као и о евентуалном начину решавању рекламације у складу са Законом о заштити потрошача (повраћај новца, одговарајуће умањење цене, замена или поправка артикла). Рекламација ће бити решена у року од 15 дана од дана пријема рекламације. Продавац ће учинити све што је у његовој моћи ради решавања спорне ситуације, а све у циљу отклањања предметних недостатака.

Као продавац дужни смо да потрошачу без одлагања издамо писану потврду или електронским путем потврдимо пријем рекламације, односно саопштимо број под којим је заведена његова рекламација у евиденцији примљених рекламација.