УСЛОВИ-КОРИШЋЕЊА

ОТАЏБИНА интернет продавница
Општи услови пословања ОТАЏБИНА интернет продавнице утврђени су условима куповине и продаје производа, које реализује Horus Wear doo (у даљем тексту: “Продавац”). Општи услови пословања ОТАЏБИНА интернет продавнице детаљније су утврђени по областима, којима можете приступити кликом на жељену област, а све у складу са важећим Законом о заштити потрошача и међународним кодексом електронског пословања. Општи услови пословања дефинишу делатност Интернет продавнице, кориснике права и пословни однос између продавца и потрашача.

ИНТЕРНЕТ ПРОДАВНИЦА је информациони систем намењен представљању и продаји производа потрошачима. Њиме управља Horus Wear doo. Корисник је особа која користи наведени систем (у даљем тексту: “Потрошач” у Интернет продавници).

ОТАЏБИНА ИНТЕРНЕТ ПРОДАВНИЦА омогућава Потрошачима коришћење услуга и садржаја своје странице, а права и обавезе Продавца и Потрошача су регулисана доле наведеним Условима коришћења. Услови коришћења се примењују на све садржаје и услуге странице www.otadzbina.rs . Коришћењем било којег дела странице, сматра се да су Потрошачи упознати Условима коришћења ОТАЏБИНА интернет продавнице, као и да прихватају коришћење садржаја ове странице искључиво за личну употребу и на властиту одговорност.

ОТАЏБИНА ИНТЕРНЕТ ПРОДАВНИЦА може ревидирати Услове коришћења у било којем тренутку, ажурирањем овог документа. Услови коришћења су обавезујући за Потрошаче, те саветујемо да се редовно посећују, ради прегледа евентуалних измена.

ПРОЦЕС ПОРУЧИВАЊА
Све информације о процесу куповине можете погледати на линку у наставку КАКО КУПИТИ

УСЛОВИ И НАЧИНИ ИСПОРУКЕ
Више информација о условима и начину испоруке можете погледати ОВДЕ

НАЧИН ПЛАЋАЊА
Потрошач плаћа вредност поруџбине и трошак испоруке приликом доставе поручене робе. Плаћање поузећем се врши искључиво у готовини, куриру приликом саме испоруке на наведену адресу. Потрошач креира поруџбеницу кликом на тастер ПОШАЉИ ПОРУЏБИНУ. ОТАЏБИНА интернет продавница преузима обавезу слања порученог/поручених артикала Потрошачу, уколико су доступни. Уколико поруџбеница није комплетна јер неких артикала нема на стању, Потрошач ће бити контактиран од стране Продавца у најкраћем року.

ЦЕНЕ У ОТАЏБИНА ИНТЕРНЕТ ПРОДАВНИЦИ
Све цене су исказане у динарима са укљученим ПДВ-ом. Продавац задржава право измене цена без претходног обавешавања купаца, ако није другачије наведено (у случају акција и специјалних попуста). Цене важе у тренутку креирања поруџбине и имају дејство и валидност и за наредни период. Наведене цене важе само за куповину у интернет продавници и могу да се разликују од цена у малопродајним објектима Продавца.

САОБРАЗНОСТ
Продавац је дужан да испоручи робу која је саобразна уговору и одговоран је за несаобразност робе у уговору која се појави у року од 2 године од дана преласка ризика на потрошача. Ако несаобразност настане у року од 6 месеци од дана преласка ризика на потрошача, може се претпоставити да је несаобразност постојала у тренутку преласка ризика на потрошача. Све трошкове који су неопходни да би се роба саобразила уговору, а нарочито трошкове рада, материјала, преузимања и испоруке, сноси Продавац.

ВАНСУДСКО РЕШАВАЊЕ ПОТРОШАЧКИХ СПОРОВА
Потрошачки спор може се решити поступком вансудског решавања потрошачких спорова. Као трговац смо дужни да вас обавестимо да смо по закону обавезни да учествујемо у овом поступку. Вансудско решавање потрошачких спорова обавља се на транспарентан, ефикасан, брз и правичан начин пред телом за вансудско решавање потрошачких спорова. Министарство сачињава листу тела и јавно је објављује. Доступна је на адреси https://mtt.gov.rs/tekst/2306/zastita-potrosaca.php

Поступак пред телом може да покрене потрошач само уколико је претходно изјавио рекламацију или приговор трговцу. Потрошач протеком једне године од дана (безуспешног) подношења рекламације губи право на подношење предлога за вансудско решавање спора. Вансудско решавање потрошачког спора може да траје најдуже 90 дана од дана подношења предлога.

Вансудско решавање потрошачких спорова, не примењује се, поред осталог:
– у потрошачким споровима који су предмет Закона о заштити потрошача, ако је вансудско решавање спорова уређено посебним законом, а нарочито у области пружања електронских комуникационих услуга, поштанских услуга, финансијских услуга, осим финансијских погодби, услуга путовања;
– за решавање спорова по процедурама које је установио сам трговац;
– на непосредне преговоре између потрошача и трговца;
– на покушај мирења страна поводом спора у парничном поступку;
– у поступцима које је трговац покренуо против потрошача.

Свака странка у поступку вансудског решавања потрошачког спора плаћа своје трошкове (трошкови заступања, путни трошкови и сл.). Рад тела за вансудско решавање потрошачког спора је бесплатан за странке у поступку вансудског решавања потрошачког спора.

ОДУСТАНАК ОД КУПОВИНЕ
Више информација о праву потрошача на одустанак од уговора можете погледати ОВДЕ

ПРИМЕДБЕ И РЕКЛАМАЦИЈЕ НА РАД ИНТЕРНЕТ ПРОДАВНИЦЕ WWW.OTADZBINA.RS
Више информација о рекламацијама можете погледати ОВДЕ

ПОЛИТИКА ПРИВАТНОСТИ
Више информација о Политици приватности можете погледати ОВДЕ

ПОЛИТИКА КОЛАЧИЋА
Више информација о политици колачића можете погледати ОВДЕ

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Испоручилац задржава право да може мењати ове услове без претходног обавештавања својих потрошача. Сваки потрошач приликом наручивања производа може проверити тренутно важеће услове.