ПОДАЦИ О ТРГОВЦУ

Пун назив правног субјекта:
HORUS WEAR DOO BEOGRAD – STARI GRAD

Адреса:
Краља Милана 22-24, 11000 Београд – Стари град

Делатност и шифра делатности:
ТРГОВИНА ВЕЛИКО И МАЛО
Шифра 4690

Матични број:
21578703

Порески број:
111944329

Wеб адреса:
www.otadzbina.rs

Контакт телефон:
0654321023

Електронска пошта:
info@otadzbina.rs