ПОДАЦИ О ТРГОВЦУ

 

Пун назив правног субјекта:
MODS 69 D.O.O.

Адреса:
БУЛЕВАР МИХАИЛА ПУПИНА 179/16
11070 Н.БЕОГРАД

Делатност и шифра делатности:
ТРГОВИНА ВЕЛИКО И МАЛО 
Шифра 4690

Матични број:
17493507

Порески број:
103040511

Wеб адреса:
www.otadzbina.rs

Контакт телефон:
0114055416

Електронска пошта:
infomods69@yahoo.com